onsdag 4 maj 2011

Skoldag

Min dag har gått i skolans tecken med möten hela dagen, vilket känns konstigt i valtider men nödvändigt då vissa beslut måste tas… Kvällen har dock viks för valkampanj.

Det första möte var med gymnasienämndens presidium där vi bland annat pratade om hur vi i Örebro ska anpassa den kommunala gymnasieskolan till det minskande antalet elever. Orsaken till minskningen är att elevkullarna nu är mindre och att friskolorna lockar till sig en hel del elever.

Vi har för mycket lokaler och för mycket personal. Båda ”parametrarna” måste justeras för att pengarna ska användas så klokt som möjligt vilket för mig är till en bra undervisning. Lösningen på detta är att vi går ur lokalerna på Rudbeckskolan och att personalantalet anpassas till antalet elever.

Men vi har också ett annat stort problem vilket är att eleverna inte söker de yrkesförberedande programmen. Detta är ett problem därför att industrin och hantverksföretagen skriker efter arbetskraft. Det måste vara något fel på informationen när inte fler söker till utbildningar som garanterat ger arbete direkt efter gymnasiet! Här måste krafttag tas, tillsammans med branscherna, för att locka ungdomarna till dessa utbildningar.

Det andra skolmötet var med programnämnden Barn o Utbildning. Här tog vi beslut om svar till Skolverket angående en mängd friskoleansökningar och vi tog beslut om bygge av skola i Lundby. Skolan i Lundby är utdömd och frågan har varit var den nya skolan ska byggas. Vi moderater, tillsammans med övriga partier i Koalitionen, tog tidigt ställning för att skolan ska byggas på samma plats. Det är vad människorna i Lundby vill. Beslutet kunde tas i enighet eftersom S, efter hand, också har ställt sig på Lundbybornas sida.

Vi fick information om Örebrobarnens simkunnighet. Den är låg, i vissa skolor förskräckligt låg. Här har kommunen ett samarbete med Örebro Simallians som testar elevernas simkunnighet och även kan tillhandahålla simundervisning. Frågan är om samarbetet ska fortsätta eller ej – Jag tycker det. Alla barn ska kunna simma och klarar inte skolan av denna uppgift så är ett samarbete med en simförening en bra lösning på problemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar