tisdag 3 maj 2011

Örebro - en kommun där människor och företag växer

Tillsammans med Kent Persson skriver jag idag på NA:s debattsida:

Valet den 15 maj är ett vägval för Örebro där arbetslinjen ställs emot bidragslinjen, där kunskapsskolan ställs emot flumskolan och där ökad trygghet ställs emot otrygghet. Vi moderater vill fortsätta arbetet med att förbättra Örebro och bekämpa samhällsproblem. Örebro ska vara en kommun för alla och ett samhälle som håller samman. Örebro ska vara en kommun där människor och företag växer. För att kunna utveckla välfärden, skapa bra uppväxtvillkor för våra barn och kunna ge en trygg ålderdom för våra äldre så måste det bli fler som har ett jobb att gå till. Fler jobb stärker välfärden i Örebro. De kommande åren prioriterar vi investeringar i välfärden.

Återupprättandet av arbetslinjen i Örebro måste fullföljas. Koalitionens insatser de senaste fyra åren har gett resultat och idag har Örebro en arbetslöshet på samma nivå som i riket. Så har det inte varit förut. Under socialdemokratins styre var arbetslösheten i Örebro alltid högre än i riket. Vi har vänt utvecklingen. Men vi är inte nöjda för vi vet att fler steg måste tas för att nå full sysselsättning. Ska jobben bli fler så måste vi fortsätta att förbättra näringslivsklimatet och erbjuda människor utbildning som ger rätt kompetens på arbetsmarknaden.

Föräldrar ska känna trygghet i att barnen får bästa tänkbara uppväxt i Örebro. Örebro växer och givetvis ska det finnas en bra och trygg barnomsorg för alla. Vi kommer att ta ansvar för att barnomsorgen byggs ut i den takt som krävs. Vårt besked är att vi kommer att tillföra barnomsorgen mer resurser och bygga ut förskolan med minst 1100 platser. Alla barn ska känna sig sedda och omtyckta för den de är i förskolan. Barn är nyfikna och vill lära sig, det ska vi ta tillvara på genom en bra pedagogik där varje barn får utrymme att utvecklas.

Alla barn i Örebro ska ha rätten att gå i en trygg skola där alla når kunskapsmålen. Inget barn ska tillåtas hamna efter eller utanför. Ytterst handlar det om att ge alla barn en bra start i livet där det ges möjlighet att fortsätta studera, få jobb eller starta eget företag. Ska skolorna lyckas behöver vi ge lärarna och skolledarna goda förutsättningar att sätta elevernas utveckling i centrum. Regelbundna kunskapsprov och tidiga insatser för att klara målen är en självklarhet för att barn ska kunna utvecklas. Vi vill också höja statusen på läraryrket och ge möjlighet till kontinuerlig fortbildning. Vi är övertygade om att pedagogerna är nyckeln till att göra Örebro till Sveriges bästa skolstad. Vi måste behålla och locka hit fler lärare. Därför vill vi förbättra Örebro Kommun som arbetsgivare genom att införa rätten till heltid, höja lönerna för lärarna och ge goda möjligheter till fortbildning för lärare.

En modern välfärdskommun måste kunna ta hand om sina äldre på ett värdigt sätt. Vi har en hög ambition i arbetet med att skapa seniorernas Örebro. Seniorerna ska känna trygghet i att vården och omsorgen finns där när den behövs och även vara förvissade om att ålderdomen inte blir en tid i ensamhet. Vi vill införa parboendegaranti inom omsorgen så att äldre makar ska kunna leva tillsammans hela livet. Vi vill ge äldre möjligheter till guldkant i livet genom möten, upplevelser och god mat i trevligt sällskap. Vi föreslår att kommunen tar initiativ till att tillsammans med exempelvis föreningslivet och restauranger erbjuda en god måltid i sällskap med andra seniorer. Vi pratar ofta om ungdomsgårdar, men vi behöver även skapa förutsättningar för liknande verksamheter för äldre med olika typer av aktiviteter att engagera sig i.

Vi tar ansvar för att ekonomin är i balans och att jobben blir fler. På så sätt kan vi satsa på välfärden och ge våra barn, ungdomar och äldre ett bra liv i Örebro. Om du ger oss ditt förtroende i omvalet den 15 maj kan vi tillsammans ta Örebro framåt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar