fredag 13 maj 2011

Trygghet för barn i Örebro

Idag skriver jag och Kent Persson på NA debatt om hur viktigt det är att vi investerar i förbättringar för barnen i Örebro.
Vi har från Koalitionen gett ett tydligt besked om att vi satsat 25 miljoner på nyanställningar i förskolorna i Örebro. Detta för att vi ska klara av att höja den pedagogiska kvalitén och minska barngruppernas storlek.

Vi kommer också att bygga ut barnomsorgen så mycket som krävs för att vi som kommun ska kunna tillgodose de behov som finns. Vi har gett besked om att vi ska bygga ut barnomsorgen med minst 1100 platser de kommande åren. Förmodligen kommer det att behövas ännu fler platser och det kommer vi att lösa. Behövs det 1500 nya platser så kommer vi att lösa det. Alla familjer ska känna trygghet i att barnomsorgen finns tillgänglig när den behövs. Ingen ska behöva vänta på att få en plats i barnomsorgen längre än den lagstadgade tiden.

Vi vill skapa trygghet för alla familjer i Örebro. Familjer i Örebro ska vara trygga med att barnomsorgen i Örebro har en hög kvalité och ett klart pedagogiskt uppdrag. Barn behöver kramar och kärlek. Varje barn har rätt att bli sedd och få den uppmärksamhet och omsorg som behövs. Ytterst handlar det om att skapa förutsättningar för att varje barn ska få en bra start i livet. Detta tar vi ansvar för om vi får väljarnas förtroende på söndag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar