tisdag 3 maj 2011

Trygg skola

NA rapporterar idag om en misshandel på Adolfsbergsskolan. Att en flicka blir misshandlad är inte bra och att det sker på en skola är ännu sämre. Jag kan inget om den specifika händelsen men anser att skolan har ett ansvar.

En hel del arbete har gjorts på Örebros skolor under förra mandatperioden för att motverka mobbning men vi har ännu inte nått full måluppfyllelse vad gäller mobbning och kränkande behandling. Det är ett misslyckande varje gång ett barn utsätts för en kränkande behandling. Alla barn måste kunna känna trygghet och glädje när de går till skolan på morgonen. Vi behöver därför stärka och trappa upp det goda arbete som pågår för att motverka mobbning.

I skolverkets nationella rapport som kom i slutet av januari påtalas vikten av ett bra skolklimat. De beskriver kunskap, kreativitet, delaktighet och inflytande som viktiga komponenter för att skapa en trivsam arbetsmiljö i skolan. För mig är det viktigt att all personal, från vaktmästare till rektor, inser den viktiga roll som varje vuxen i skolan har i arbetet med att skapa, och behålla, en arbetsmiljö med mångfald och trivsel för alla. Detta kräver ett öppet arbetsklimat med en samsyn om hur man fångar upp elever som mobbas och vilka åtgärder som sätts in för att stoppa kränkningar.

En skola som tar mobbningsprevention på allvar vågar se mobbningen. Inga barn ska behöva gå osedda genom skolan. Därför krävs ett gott ledarskap som tar i problematiken och brinner för att skapa trygghet. Det krävs också tydlighet från oss politiker att skolan är en arbetsplats, precis som alla andra, och där kan vi inte tolerera några former av diskriminering eller kränkande behandling.

En skola där eleverna är trygga är en förutsättning för lärande och en rättighet för alla barn i Örebro. Tillsammans kan politiker, skolans personal och elever arbeta med att skapa en skola där vi har respekt för varandra, bryr oss om varandra och utvecklas för framtiden.

1 kommentar:

 1. Problemet på lärarnivå är att man inte har en endaste kurs om mobbning på lärarprogrammet, de får ingen kunskap som lärare hur man stoppar, upptäcker och förebygger det. Sen handlar en hel del om att det är sällan vuxna ute på rasterna, finns det vuxna ute står dom nästan alltid alla kollegor tillsammans och snackar om någonting och ser därför inte vad som händer på skolgården.

  Ett annat problem vi har är den tysta massan/publik som ser mobbning, men väljer att inte agera. Det är varje persons skyldighet att agera, antingen säga ifrån eller gå till vuxen, man rent av accepterar och deltar i mobbningen om man inte gör något.

  En annan sak man gör fel är att man tror att man kan köpa in ett program så det ska se bra ut utifrån, men frågan är om man är tillräckligt engagerad i ämnet. Vi kan ha världens bästa metoder, men utan ett elev och lärar engagemang faller allt!

  Jag föreläser ute i skolor och möter många utsatta elever, som inte blir betrodde att de är utsatta, som blir ifrågasatta om vad de själv gjort och att de själva är skulden för det hela. Förra veckan föreläste jag på Örebro Praktiska gym, se inslaget ifrån tv4 här:

  http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_orebro?title=tv4nyheterna_orebro_06_34&videoid=1615934

  SvaraRadera