tisdag 24 maj 2011

Utmaningar i skolan

Resultatet i Örebros kommunval är nu fastställt. Jag är inte helt till freds med utgången men tycker ändå att det är skönt att vi politiker snart kommer att kunna börja jobba ”som vanligt” igen. Hur majoriteten kommer att se ut vet vi inte än men vissa utmaningar ligger fast oavsett styre i Örebro.

För mig är skolan den största utmaningen som Örebro har och det på flera plan. Först måste vi komma till rätta med resultaten. Det duger inte att så många elever i Örebro går ur grundskolan med ofullständiga betyg. Vi måste lyfta upp detta på den politiska agendan! Jag anser att detta ska vara prio ett för oss alla den kommande perioden!

Vad jag vill är att sätta ett fåtal konkreta mål för vad vi vill uppnå. Dessa mål ska vara kunskapsrelaterade och de ska nogsamt följas upp av varje skolnämnd, av programnämnden och av kommunstyrelsen. Med konkreta mål som vi samlas kring, talar om och fokuserar på kan vi lyfta resultaten i Örebros skolor.

Att varje elev efter egna förutsättningar ges möjlighet att klara skolan är en skyldighet som vi har. För att klara det måste målen sättas men vi måste också se till att följa varje elev från start. Varje elev ska mötas av höga förväntningar, kompetenta lärare, en skolledning som prioriterar den pedagogiska utvecklingen och en arbetsmiljö som präglas av lugn och ordning.

En annan utmaning för de kommande åren är att renovera och bygga skolor och förskolor. Underhållet i Örebros skolor är eftersatt och det är på vissa håll, exempelvis Lundby, dags att bygga nya skolor.

Vi måste se till att bygga ut antalet förskolor för att skapa en trygghet bland Örebros småbarnsfamiljer att de får en plats i barnomsorgen när de behöver det. Likväl som vi måste skapa en trygghet i att de lokaler vi har för våra elever är OK och har en rimlig standard.

Investeringarna kommer att kosta pengar och därför är det viktigt att vi hanterar kommunens pengar klokt.

Jag ställer mig därför frågande till hur Socialdemokraterna resonerar i sitt förslag att behålla Rudbecksskolan som gymnasieskola när behovet av lokaler för den kommunala gymnasieskolan i Örebro drastiskt gått ner. Elevkullarna minskar, friskolorna lockar till sig allt fler elever men S vill inte anpassa lokalerna till verksamheten. Det är ett oseriöst sätt att hantera skattemedel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar