torsdag 5 maj 2011

Valet startar idag

Idag kan Örebroarna som bor i den nordöstra valkretsen gå och rösta. Det är en fjärdedel som har denna möjlighet men det påverka hela Örebros framtid. Vi politiker jobbar för fullt för att vinna sympatier för våra idéer, vi vet alla att det kommer att bli jämt och vi skruvar nu alla upp tempot.

Jag vill lyfta fram tre skäl att rösta på moderaterna: jobben, skolan och tryggheten

Vi måste fixa jobben för att klarar välfärden och därför är det så viktigt att vi har ett bra företagsklimat i Örebro. Det är i välmående företag som jobben kommer. Det är när företag enkelt får svar på sina frågor om etablering och expansion som jobben kommer. Det är när det finns vilja till samverkan och god service från olika parter som jobben kommer.

Skolan är framtiden. Örebro måste lägga i en högre växel för att alla elever ska klara skolan med goda resultat. Vi vill ge skolan några få konkreta mål med konskapfokus. Vi vill satsa på högre lärarlöner och mer kompetensutveckling för lärare. Vi vill ge rektorer möjlighet och tid för det pedagogiska ledarskapet i våra skolor. Vi vill ha en skola som är trygg och trivsam, där elever möts av höga förväntningar och där lärarna ser och uppmärksammar varje elev.

Vi vill göra satsningar på att Örebro ska vara en trygg stad. För oss är det viktigt att människor kan röra sig utan problem i vår stad oavsett tid på dygnet. Vi vill ha ett levande centrum med synliga poliser och nattvandrare. Tillsammans med andra myndigheter och alla ideella krafter vill vi strukturerat jobba för ett tryggt Örebro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar