fredag 27 maj 2011

Viktigt med oberoende granskning

Idag skriver Elisabeth Svantesson en läsvärd krönika i NA som handlar om vikten av att granskningen av den politiska majoriteten är oberoende.

Den politiska församlingen väljer revision vars uppgift är att granska hur politiken utför sitt uppdrag, att beslut genomförs, att effektiviteten är OK och regler följs. Varje revisor är självständig och ska vara oberoende men de leds av en ordförande. Min åsikt är att det denna ordförande ska vara så oberoende som möjligt gentemot den politiska majoriteten vilket innebär att ordföranden ska hämtas från oppositionen.

Vi stred om detta i Kumla när S efter höstens val kom på att de ville ha en S-märkt ordförande. Vi stred för detta i Landstinget när S återigen ville ha en S-märkt ordförande.

Frågan är viktig. Människor i vårt land måste vara trygga i att det finns en oberoende granskning av politiken på alla nivåer. Det får inte råda något tvivel om att politiska beslut och den poliska förvaltningen granskas på ett korrekt sätt.

Jag håller med Elisabeth i hennes resonemang kring att revisionen egentligen bör ledas av en extern yrkesrevision. Då kan vi på ett bättre sätt värna allas våra skattepengar utan att vara misstänksamma att partilojaliteter påverkar revisionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar