fredag 16 september 2011

Återinför gratis pedagogiska luncher

Vi moderater kommer att prioritera satsningar på välfärden och välfärdens medarbetare. För elever och lärares skull vill vi återinföra gratis pedagogisk lunch i Örebros grundskolor.

För att eleverna ska kunna ta tillvara på den kunskap som förmedlas är det viktigt de äter i skolan. Det är extra viktigt då vi vet att det finns tjejer och killar i grundskoleåldern som lider av ätstörningar. Vi behöver ha fler vuxna närvarande i matsalarna som kan skapa en bra matro och även uppfatta signaler som att en elev inte vill äta.

Vi vill att det ska råda en god stämning och vara lugnt i matsalen. Det ska vara ordning och reda kring matborden. Förutsättningarna för det är större om det finns vuxna som sitter med och äter tillsammans med eleverna. Införandet av avgifter på pedagogiska luncher har bidragit till att färre i skolpersonalen äter med barnen vilket skapat oro i många matsalar.

Vi vill prioritera välfärden och skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö för elever och lärare i Örebro. Att ta bort avgiften för den pedagogiska lunchen är ett steg i rätt riktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar