söndag 18 september 2011

Nytänkande företag

Idag kan man på NA-debatt läsa en artikel av Magnus Pojen där han skriver om svårigheten för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och då speciellt unga med utländsk härkomst. Magnus driver McDonalds i Örebro och har i sina restauranger 60 ungdomar med utländsk härkomst anställda.

Jag beundrar företagare som Magnus Pojen vilka ser att de har ett ansvar som sträcker sig längre än bara här och nu. Att tänka till över samhällsstruktur, framtida arbetsmarknad och hur vi var och en kan ta ansvar för att vända trender är beundransvärt och nödvändigt för att vi ska bryta segregation och utanförskap. Vi behöver fler företagare med detta synsätt.

Det är av största vikt att vi är många som tar ansvar för att ge människor möjlighet att bryta utanförskapet. Att göra det enklare att anställa och mer lönsamt är bra men vi måste också ha företagare som tänker i nya banor. Mångfald är att föredra på de flesta arbetsplatsen.

Viktigt är att skolan på bästa sätt förbereder alla inför framtiden och gör eleverna anställningsbara. Det är också viktigt att vi har en bra integration av de människor som kommer till vårt land. Här har stat och kommun tillsammans ett stort ansvar.

Att göra det enklare för företag att ta ansvar och anställa människor i vårt samhälle som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden måste prioriteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar