måndag 26 september 2011

Vad tycker du om skolan?

Idag starta moderaterna i Örebro sin höstkampanj och för mig är det extra kul eftersom den har skolan i fokus!

Vår ambition är att Örebro ska bli Sveriges bästa skolstad – det tycker jag att är barnen värda! För att nå dit har vi en hel del att göra. Exempelvis måste vi lyfta diskussionen om skolan och tydligt klargöra att skolan är viktig. Vi moderater tror på att ge skolorna i Örebro några få konkreta mål som nogsamt följs upp. Vi tror på en skola där varje elev utmanas att utvecklas efter sin förmåga. Vi tror att elever lär sig mer om de upplever att skolan är trygg och trivsam. Vi tror att nyckeln till en bra skola är att vi har bra och engagerade lärare och skolledare.

Viktigt i detta arbete är att förstå de problem som finns - därför startar vi nu en dialog med Örebroarna om skolan. Vi kommer i bred front gå ut och lyssna. Vi kommer att fråga vilka problem och utmaningar människor ser med Örebros skolor. Vi kommer att fråga efter vad de tycker behöver göras.

De vi söker dialog med är föräldrar, elever, lärare, personal och andra som vill engagera sig i skolans framtid. Arbetet startar nu och kommer att utmynna i en ny moderat skolpolitik för Örebro.

Har du inspel och idéer som du vill dela med dig av är du välkommen att svara med en kommentar här eller att skicka ett e-brev till mig på maria.haglund@moderat.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar