tisdag 20 september 2011

Fel satsningar

Majoriteten i Örebro fortsätter sin vandring mot att försätta kommunen i ekonomiskt underskott. På dagens möte med Kommunstyrelsen ökade de på kommunens kostnader och gör enligt min åsikt flera felprioriteringar.

Först beslutet om ekonomiska satsningar till Örebro Hockey. Vi sa nej till delar av det eftersom vi anser att klubben själv måste ta kostnader som är direkt kopplade till reklamintäkter (det gäller 6,2 miljoner, uppdelat på 10 år, för en jumbotron). Vi säger nej eftersom vi anser att dessa pengar gör större nytta hos verksamhet som riktar sig mot barn- och ungdomsidrotten. Det är viktigt att vi har en balans i våra bidrag till breddidrott och elitidrott samt att vi behandlar alla elitklubbar likvärdigt.

I tider när ekonomin är på väg att bli bekymmersam är det viktigt att tänka innan man satsar. Så borde vi göra med investeringen i idrottshallen till Vivallaskolan. Här behöver det byggas nytt för att ersätta den idrottshall som förstörts av en anlagd brand. Behovet i Vivalla och i Örebro är dock större än en idrottshall.

Vi vill utveckla Vivalla till en samlingspunkt för hela Örebroidrotten! (De flesta partierna har tankar år samma håll.) Därför vill vi att man tänker till före och bygger hallen vid idrottsplatsen så att en samlokalisering kan göras när idrottsplatsen ska utvecklas. Men icke – majoriteten bestämmer att hallen ska byggas på samma plats som tidigare vilket kommer leda till extra kostnader för kommunen

Intressant idag var att majoriteten gick emot facket! Detta i frågan om hur man ska hantera anställda och politiker i Örebro kommun som röker. Beslutet blev att ingen anställd eller politiker ska få röka på arbetstid. Här tycker vi att beslutet ska vara att våra arbetsplatser ska vara rökfria.

Jag tycker att alla arbetsgivare ska uppmuntra till rökavvänjning då det är en bra hälsoinsats. Jag tycker dock att beslutet om rökfri arbetstid är lite mer komplicerad. Det är direkt inskränkande på individens frihet samt att det i vissa fall är svårt att som arbetsgivare styra över och kontrollera om medarbetare röker när de arbetar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar