lördag 17 september 2011

Ta avstånd från våld!

Ännu en våldtäkt har skett i Örebro, dessutom på väster som är mina egna kvarter! Inte bra och jag hoppas att polisens arbete ger resultat så att gärningsmannen snabbt får stå till svars för sina handlingar. Jag hoppas också att den drabbade kvinnan får den hjälp och stöttning som hon behöver.

För oss kvinnor i Örebro ska det vara tryggt att röra sig ute. Det ska vara helt OK att gå hem genom parkerna på väster oavsett tid på dygnet. Vi ska alla ha samma rätt att känna oss trygga i Örebro!

Örebro har varit hårt drabbat av kvinnoöverfall de senaste åren och konsekvensen av det är självklart att många känner otrygghet och hämmas i sina beteenden. Jag träffade i våras en kvinna som aldrig cyklar, går, åker buss eller rör sig ute ensam när det är mörkt. För mig är det helt oacceptabelt! Vi måste ta tillbaka tryggheten i Örebro!

Polisen har ett stort ansvar för att vända trenden. Genom närvaro, snabba insatser och förebyggande arbete kan tryggheten öka. Men vi måste på många sätt arbeta med trygghet. Kommunen med alla sina verksamheter har ett stort ansvar men vi måste alla inse att vi, var och en av oss, har ett ansvar och kan göra skillnad.

Vi måste lära våra barn vad som är rätt och fel och sätta gränser. Vi som är vuxna måste ta ansvar och säga ifrån när människor beter sig illa. Vi måste också hålla debatten levande om hur vi människor behandlar varandra. Vad är OK och vad är ett oacceptabelt beteende.

För mig är det viktigt att vi som tar avstånd från våld höjer rösten, reagerar och säger ifrån. Att kränka en annan människa, oavsett på vilket sätt, får aldrig vara OK!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar