torsdag 22 september 2011

Nej till att blanda olika åldrar på Risbergska!

Socialdemokraterna föreslår i en vad det verkar paniklösning att Risbergska skolan ska göra plats till en friskola för elever F-6. Vi säger nej till detta eftersom vi anser att det är oklokt att blanda yngre barn med äldre elever på detta sätt. Det lyser igenom att detta är en konstruktion för att rädda de ekonomiska följderna av att majoriteten i Örebro inte orkar att fullfölja en nedläggning av Rudbecksskolan.

Det är fel att yngre barn ska få ta konsekvensen av att gymnasieskolan inte klarar av att anpassa sina lokaler till antalet elever. För mig är det viktigt att de lokaler där våra yngre elever går ska vara anpassad efter deras behov. Konstruktionen på Risbergska kommer med största sannolikhet att innebära att matsal, skolgård mm samutnyttjas av yngre och äldre elever vilket jag tycker är olämpligt.

Elever på Risbergska protesterar mot förslaget vilket jag kan förstå. Den föreslagna konstruktionen på Risbergska kommer inte att locka fler elever till skolan.

Vi ser i flera förslag att S föreslår blandning av elever olika åldrar vilket får till följd att skolmiljön för de yngre eleverna blir dålig. Ett förslag är att i Rudbecksskolans lokaler starta årskurs 7-9. Även detta är olämpligt av två skäl. Vi anser att elever ska ha möjlighet att gå i skolan så nära hemmet som möjligt och inte behöva ta sig in till centrala Örebro för att gå på högstadiet. Vi anser också att miljön kring Rudbecksskolan är direkt olämplig.

För mig är det viktigt att vi i Örebro har en bra och trygg miljö för eleverna i våra skolor. Arbetsmiljön för våra elever måste anpassas efter ålder och vi säger nej till konstruerade lösningar där de yngre eleverna hamnar i kläm.

Staffan Werme, Kent Persson

Tvärsnytt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar