söndag 25 september 2011

Värdig mat till våra äldre

Idag skriver Wera Lundfeldt Jonsson på NA debatt en angelägen artikel om mat i äldreomsorgen. Det handlar om Askersund där Weras utan lyckat resultat försök att få kontakt med kommunstyrelsens ordförande, Per Eriksson (S), för att diskutera förbättringar av den mat som serveras till äldre i Askersund.

Per valde att inte ta diskussionen med Wera vilket nu straffar sig genom att han blir uthängd i en debattartikel... Oavsett detta så tar Wera upp ett ämne som är aktuellt i Örebro i veckan. Vi kommer på Fullmäktige att diskutera en interpellation från MP som efterfrågar ett Kostpolitikiskt program. Jag tror att framtagandet av ett sådant styrdokument skulle vara bra för Örebro – maten har stor betydelse för livskvalitén och har en direkt koppling till äldres hälsa.

Mat och näring har stor betydelse för hälsa och livskvalitet vid hög ålder. Många äldre blir bräckliga eller sjuka. Det gör att risken för undernäring, dvs. viktförlust, undervikt och ätsvårigheter ökar. Därför MÅSTE vi se till att maten vi serverar till våra äldre är god, näringsrik och så tilltalande som möjligt.

Det Wera ifrågasätter är varför inte maten tillagas i det kök som finns i det boendet där maten serveras. Hon presenterar exempel på hur eländig maten är eftersom den lagas i ett annat kök och sedan levereras till det aktuella boendet, potatisen är dock bra för den tillagas på plats!

I vår iver att effektivisera och jaga kostnader har vi missat en hel del i den kommunala verksamheten vad gäller maten. Jag tror att vi måste försöka gå tillbaka för att komma tillrätta med kvalitén i den mat som serveras. Helst skulle jag vilja att vi lagade maten på varje boende. Jag tror att det skulle bidra till att de äldre åt mer och därmed fick ett friskare liv.

Jag tror att dofter, kanske en möjlighet att få varar med och hjälpa till vid tillagning och en närhet till grytorna skulle göra att fler äldre upplevde att maten verkligen är den höjdpunkt på dagen som är meningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar