tisdag 6 september 2011

Mattesatsning - bra för Örebro

Varje dag kommer nu besked från Alliansregeringen om satsningar som görs i den kommande budgeten. Igår kom besked om 500 miljoner till de sämst ställda pensionärerna, idag var det skolans tur och det är 2,6 miljarder som går till att lyfta ämnet matematik.

För oss som är engagerade i skolfrågor är det bra besked. Vi har länge sett hur Sverige halkar efter i resultat och att kraven går ner i den svenska skolan. Konsekvensen på sikt är förödande - ska vi fortsätta att vara ett industriland måste vi ha kompetens i matte!

Satsningen är seriös, man pratat både om sättet som mycket av undervisningen går till på och kompetensen hos dem som undervisar. Det är pengar till fortbildning och vidareutbildning för lärare och utökning av tiden för matematikundervisning i grundskolan. Det finns också med en speciell satsning på läsa-skriva-räkna för elever på lågstadiet.

Detta är bra för Örebro. Vi behöver höja våra resultat i Örebro. Tittar man på siffrorna över måluppfyllelsen i våra grundskolor så är det en sorglig läsning. Det är allt för få skolor som kommer upp över 90% måluppfyllelse. För mig är det helt oacceptabelt!

Regeringen satsar Vi moderater i Örebro följer upp och inser det kommunala ansvaret – Vi vill höja ambitionsnivån vilket vi har signalerat i bl.a. en motion om konkreta och färre mål och tydligare uppföljning. Vi vill lyfta frågan till högsta nivå i Örebro – Vi måste alla inse att skolan är framtiden!

Från S är det i skolfrågan märkbart tyst. Konkreta satsningar på att höja kvalité saknas både från centralt håll och i Örebro.

Andra bloggare: Marcus Bäckström, Kent Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar