torsdag 15 september 2011

Satsning på skolan

Igår gav regeringen besked om ytterligare 3,8 miljarder destinerat till skolan. Det är bra och då speciellt för att det är en bred satsning på våra lärare. Att ha en bra skola är viktigt för alla, i grunden för varje enskilt barn men också för att Sverige ska fortsätta ha en bra standard.

Bra lärare är den enskilt största faktorn som har betydelse för elevers lärande. Därför måste statusen för lärare höjas så att fler lockas till yrket. I det ligger flera saker, att grundutbildningen är attraktiv och bra, att möjlighet finns till vidareutbildning och karriär inom yrket, att kunna påverka situationen på skolan, att lönen är vettig och ledarskapet bra.

I satsningen som nu görs finns bland annat lärarlyft nr två, en speciell satsning på förskolepersonal genom fortbildning om barn i behov av särskilt stöd samt uppföljning och utvärdering av verksamhetens kvalitet, utbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap.

Jag ser fram emot att vi i Örebro tar del av dessa satsningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar