fredag 23 september 2011

Politikens villkor

I dagarna diskuteras pensioner för politiker och man kan verkligen ifrågasätta om det är rimligt att höga pensioner betalas ut år efter år till människor i arbetsför ålder. För mig är det självklart att det ska finnas en automatisk kontroll av att nya inkomster räknas av från pensionen. Idag verkar det som om mycket tveksamma varianter med egna bolag mm är möjligt vilket på ett olyckligt sätt bidrar till politikerförakt. Det är uppenbart att systemet måste ses över.

Att det ska vara rimliga ersättningar och löner för det arbete som vi politiker utför är viktigt. NA:s ledare tar upp detta idag. Det är viktigt för att vi ska få en mångfald av människor som vill ta ansvar för demokratin. För visa människor är den lön vi får hög men för andra är den låg, det beror på vikten utbildning man har och vilken yrkesgrupp man kommer från. Ingen av oss vill ha politiker som tar uppdraget för lönens skull men jag antar att vi heller inte vill ha en så låg ersättning att stora grupper per automatik väljer bort att engagera sig.

Men, de flesta politiker vi har är fritidspolitiker. Den enorma arbetsinsats de gör för demokratin är ovärderlig. Alla dessa människor som klara av att kombinera arbete och familj med ett politiskt engagemang är värda en stor eloge från svenska folket!

För majoriteten av de som engagerar sig politiskt handlar det många gånger mer om att skapa bättre förutsättningarna för det politiska engagemanget än just ersättningen. Det handlar exempelvis om trycket från media och samhället att alla alltid ska kunna svara på allt. Det handlar om att ha sammanträdestider som går att kombinera med arbete och familj, att kunna engagera sig på en rimlig nivå, att partierna har en välkomnande attityd och att den egna arbetsplatsen accepterar det politiska engagemanget.

Det är synd att debatten allt för sällan tar upp förutsättningarna för majoriteten av dem som engagerar sig politiskt. Dessa vardagshjältar som bär upp en så stor del av vår demokrati.


Kent Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar