tisdag 6 september 2011

LR:s undersökning

Lärarnas riksförbund, LR, har frågat svenska folket om styrningen av skolan och kommer i sin slutsats fram till att skolan måste förstatligas. Jag håller med om att kommunaliseringen av den svenska skolan var ett stort misstag men jag anser inte att lösningen nu är lägga ner tid och resurser på att ändra skolans huvudmannaskap.

Det viktiga nu är att få ordning på skolan – höja kvalitén, skapa trygghet och se till att skolan klarar ALLA elever. Det måste finnas ett tydligt uppdrag – där har huvudmannen = kommunerna ett stort ansvar. Det måste till kompetensutveckling för lärare och det måste till ett ledarskap i skolan som har tid och möjlighet till ett pedagogisk utveckling. Nya skollagen reglerar delar av detta men kommunala politiker måste inse och ta sin del av ansvaret.

Att få till en likvärdig standard på undervisning lyfts också som en viktig slutsats – här håller jag med. Det får inte vara för stora skillnader mellan olika ställen i Sverige eller i olika delar av en stad. Här har vi Örebro påtagliga problem. Vissa skolor har stora problem med måluppfyllelsen medan andra klara sitt uppdrag bra. Detta måste vi göra något åt.

För väljarna är skolan en av de viktigaste frågorna - Alliansregeringen har lyssnat och massor av åtgärder genomförs. Det är hög tid för oss kommunpolitiker att lyssna på föräldrar, elever och verksamhet. Ta professionen på allvar och lyfta skolfrågorna högt upp på dagordningen!

Media: Radio Örebro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar